Blik op het Verleden | Het Archief blogt

Opstandige Remonstranten

23 oktober 2018

De Tachtigjarige Oorlog was een periode van onrust voor de hele Republiek. Zelfs tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) was er geen tijd om op adem te komen. Want niet alleen de katholieken en protestanten lagen met elkaar overhoop, ook de protestanten onderling hadden onenigheid. Dat leidde tot conflict, ook in Alkmaar.

Speuren naar de Sovjets

15 oktober 2018

Luchtwachtdienst in de Koude Oorlog

Het is dit jaar vijftig jaar geleden dat het Korps Luchtwachtdienst (KLD) werd opgeheven. Deze dienst werd in 1950 opgericht met als doel de observatie en melding van vijandelijke vliegtuigen die in het nationale luchtruim waren doorgedrongen. In de jaren vijftig zaten we volop in de Koude Oorlog, dus werd vooral gelet op vliegtuigen van de Sovjet-Unie.

Van kwaad tot erger. De 8 oktoberrellen van 1970

10 oktober 2018

De kranten stonden er op 9 oktober 1970 bol van: de grote ongeregeldheden tijdens de viering van Alkmaars Ontzet. Wat bezielde een groep jongeren om op een feestdag zo in opstand te komen?