Blik op het Verleden | Het Archief blogt

Het mislukte plan voor een 17de eeuws Noordhollandsch Kanaal

31 januari 2022

In 1635 viel de Schermer droog. Het nieuwe land leverde Alkmaar veel voordeel op. Toch was er ook een zware tegenvaller. Het Alkmaarse plan om de nieuwe uitwateringskanalen van de Schermer om te vormen tot vaarwegen voor de grote scheepvaart mislukte helaas totaal.

Alkmaarse ordonnanties in de 17e en 18e eeuw

24 januari 2022

Vuurwerkverbod, te hard rijden in de stad, vervoersverbod voor vee, belastingverhoging, vuil op de straat, vandalisme door jongelui: je zou deze onderwerpen vandaag de dag tegen kunnen komen in de krant. Maar het zijn ook problemen waarmee de gemeente Alkmaar worstelde in de 17de en 18de eeuw. Om deze problemen aan te pakken, vaardigden ze wetten en regels uit, zogenaamde ‘keuren’ of ‘ordonnanties’. Deze werden op papier gedrukt en als klein aanplakbiljet (‘plakkaat’) voor iedereen zichtbaar op de gevel van het Stadhuis en op andere centrale plaatsen aangeplakt. Dit was in die tijd het middel om de Alkmaarse burger op de hoogte te brengen van nieuwe regels. Live op televisie uitgezonden persconferenties en het onvolprezen internet bestonden nog niet.

In de Banaan - een begrip in Alkmaar

17 januari 2022

Thuisbezorging of flitsbezorging lijkt typisch iets van nu. Niets is minder waar. Los van deurverkoop werden er begin twintigste eeuw boodschappen thuis bezorgd voor wie dat wilde. Ook in Alkmaar kwam dit voor. Zo adverteerde groente-, fruit- en conservenwinkel "In de Banaan" in 1923 met thuisbezorging - zonder extra kosten!