Blik op het Verleden | Het Archief blogt

Boekenschatten uit Akersloot, Heiloo en Limmen

05 september 2022

Drie pastoorsbibliohteken bewaard in het Regionaal Archief

De pastoors van Limmen (Corneliusparochie), Akersloot (parochie H. Jacobus de Meerdere) en Heiloo (Willibrordusparochie) hadden naast hun roeping iets gemeen: ze verzamelden boeken. Boeken die ze nodig hadden voor hun studie en werk als Rooms-Katholiek geestelijke. Dat deden ze van de zeventiende tot de negentiende eeuw, met een paar uitschieters tot in de twintigste eeuw. Zo ontstonden er drie bijzondere pastoorsbibliotheken, die de tand des tijds grotendeels doorstaan hebben en nu worden bewaard in de depots van het Regionaal Archief Alkmaar.

De Laat is 150 jaar een straat

22 augustus 2022

Honderdvijftig jaar geleden was de demping van de Laat een feit. Een eeuwenoude gracht was daarmee een gloednieuwe straat geworden. Hoe dat ging is te volgen aan de hand van stukken die bewaard worden in het Regionaal Archief.

De eerste Chinees in Alkmaar

16 augustus 2022

Het Chinese restaurant Het Oosten opende op 4 maart 1953 zijn deuren voor het publiek. Eerdere pogingen (beginnende in 1951 met  'Tai Chingdijo Loo' aan de Laat 122) om belangstelling te wekken voor de Chinese keuken waren tot dan toe mislukt. Met de komst van het restaurant op de hoek van de Gedempte Nieuwesloot en de Van den Boschstraat begon in Alkmaar de definitieve kennismaking met de Aziatische keuken en het goedkoop en exotisch uit eten gaan.