Blik op het Verleden | Het Archief blogt

Brieven van familie Kessler-de Lange

19 oktober 2023

August Kessler en zijn vrouw Margo de Lange schreven elkaar in de late negentiende eeuw tientallen jaren lang brieven die nu bewaard worden in het Regionaal Archief Alkmaar. De brieven gaan over het leven in Nederlands-Indië, het gemis van vrienden en familie en de carrière van August Kessler.

Turf, brood en dweilen. Zorg voor Alkmaars armen

12 oktober 2023

17 oktober is het de dag van het verzet tegen armoede. Alleen al in Nederland leven in 2023 ongeveer 825.000 mensen, zo'n vijf procent van de bevolking, onder de armoedegrens. Sinds de tweede helft van de negentiende eeuw is de armoedebestrijding in Nederland centraal geregeld. Maar hoe zorgde Alkmaar daarvoor voor zijn arme inwoners?

Een gemeentelijk geïllustreerd feuilleton

09 oktober 2023

De jaarverslagen door Ru Waalewijn voor de gemeente Bergen NH

Niet zelden zijn jaarverslagen taaie kost om te lezen en te schrijven. De jaarverslagen die Ru Waalewijn in de jaren vijftig en zestig schreef voor de gemeente Bergen bewijzen dat dit niet altijd zo hoeft te zijn. De dossiers zijn bijzonder leesbaar en bevatten een schat aan historisch fotomateriaal.