Blik op het Verleden | Het Archief blogt

Zwieren en feestvieren. De Berger IJssport Vereniging

20 februari 2023

De koude winters aan het begin van de vorige eeuw boden volop ijspret. Ook in Bergen, waar de Berger IJssport Vereniging inmiddels al ruim een eeuw actief is met het organiseren van wedstrijden en ijsfeesten.

Marinus Jacobus Stucki, Stadstekenmeester tussen 1835 en 1869

09 februari 2023

Wanneer u in het midden van de negentiende eeuw langs bijvoorbeeld de Oudegracht of het Ritsevoort in Alkmaar liep, dan was de kans aanwezig dat u Marinus Jacobus Stucki tegen het lijf liep. Tussen 1835 en 1869 was hij in dienst van de gemeente als Stadstekenmeester en als zodanig een bekende Alkmaarse figuur. Honderden jonge aankomende vaklieden hebben in die decennia via zijn lessen leren tekenen. Gewapend met teken- en schildersgereedschappen, kleuren, papier en ezel, moet hij talloze malen door de stad gegaan zijn. Van zijn enorme oeuvre is een vijftigtal exemplaren bewaard gebleven bij het Regionaal Archief Alkmaar. Bij het Rijksmuseum te Amsterdam worden verschillende brieven van hem bewaard en ook in verschillende Utrechtse instellingen is het een en ander van en over hem te vinden.

De vroedvrouwen van Alkmaar en omgeving

06 februari 2023

Wier handen niet te groot, noch de vingers te kort zijn

De doop van Catelijn in de Grote Kerk van Alkmaar op 16 februari 1648 was een heugelijke dag voor haar ouders, Abeltjen Pieters en Gabriel Sijmonsz. Maar het scheelde een haartje of het was anders gelopen. Abeltjens bevalling was spannend.