Blik op het Verleden | Het Archief blogt

De dansende brug

02 oktober 2019

De Nieuwe Schermerweg is een drukke verkeersweg. Dat was al zo in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Door het ontbreken van verkeerslichten was het oversteken voor voetgangers een hachelijke zaak. Zeker ook voor de vele schoolkinderen die vanuit het Schermereiland naar scholen in Oudorp gingen. Na een aantal dodelijke ongelukken met kinderen, was de maat vol voor de lokale bewoners.

Microkrediet avant la lettre

23 september 2019

Vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt

Bijna anderhalve eeuw bestaat de Alkmaarse afdeling van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt. Wat doet Tesselschade-Arbeid Adelt en voor wie? Tijd om stil te staan bij een vereniging waarvan het beeld van exclusieve damesclub waar de tijd heeft stil gestaan inmiddels behoorlijk achterhaald lijkt.

Kleurrijke regenten

17 september 2019

Van der Mieden, een bijzondere Alkmaarse familie

Iedereen sprak erover in Alkmaar in 1743: Jacob Coren van der Mieden, de bewoner van het fraaie huis met de keizerskroon in de gevel aan de oostzijde van de Mient, was de stad ontvlucht, om zo te ontsnappen aan gevangenname door het Hof van Holland, het hoogste rechtscollege van het gewest.