Blik op het Verleden | Het Archief blogt

Werken op het water

18 oktober 2021

Mooie oude plaatjes van schepen, schuiten, boten en pontjes.

De Nederlandse geschiedenis staat bol van de scheepvaart. Altijd is er hard gewerkt, en geld verdiend, op het water. Ook in en rond Alkmaar en zowel op het zoute als het zoete nat. We moesten wel. Voor deze bijdrage zijn zevenmijlslaarzen aangetrokken om door de tijd te wandelen en wordt van de hak op de tak gesprongen om een totaal onvolledig beeld te schetsen van wat er zoal aan afbeeldingen van en met schepen te vinden is in de collectie van het Regionaal Archief. Maar we trappen af met een afbeelding uit de collectie van het Stedelijk Museum van Alkmaar.

Een verloren beroep: de dienstbode

11 oktober 2021

Eeuwenlang verlieten ongetrouwde, jonge mensen huis en haard om als dienstbode in de huishouding van een onbekende familie te gaan werken. Het huishoudelijke werk was tot zo’n 150 jaar geleden heel andere kost dan nu – huishoudelijke apparaten bestonden nog niet of waren erg duur. Centrale verwarming, stromend water en riolering kwamen pas op in de tweede helft van de negentiende eeuw. Een huishouden bestieren was een flinke klus. Wie daar de middelen voor had, huurde dus graag hulp in. Die hulp, de dienstbode, woonde vaak in. Rond 1900 werkten er zo’n 200.000 dienstbodes in Nederland.

Dwars door de collectie

04 oktober 2021

Met regelmaat van de klok mag het Regionaal Archief Alkmaar mooie schenkingen van particulieren, instellingen en bedrijven ontvangen. Heel vaak zit daar prachtig historisch beeldmateriaal tussen. Van reclamefolders uit 1920 tot fotoalbums van cabaretvoorstellingen uit de jaren zeventig. Soms een enkele wandelkaart, soms bananendozen vol kleurendia’s.