Blik op het Verleden | Het Archief blogt

De onherkenbare stad

19 april 2022

Wie in de beeldcollectie van het Regionaal Archief Alkmaar kijkt kan van de ene verbazing in de andere vallen. Deze verbazing ontstaat meestal na het zien van situaties die we nu niet meer kennen zoals het ophalen van tonnetjes met uitwerpselen, een paardentram of de lege straten. Met verbazing kijken we ook naar plekken in de stad die door de jaren heen onherkenbaar veranderd zijn.

Treinseinen uit Alkmaar

11 april 2022

Een speciaal hoofdstuk uit de geschiedenis van de Alkmaarsche IJzer- en Metaalgieterij.

In de Alkmaarse wijk die grofweg wordt afgebakend door de Schelphoekgracht, ‘t Raaksje, de Voormeer en het Wolfpad heeft het decennialang gegonsd van de bedrijvigheid. Scheepswerfjes, fabrieken, arbeiderswoningen met wat plantsoentjes en een werkspoor naar de steiger in het Noordhollandsch Kanaal bepaalden het aangezicht. Een typische industrieomgeving zoals die grofweg tussen 1880 en 1980 in zoveel Nederlandse steden was te vinden. Inmiddels is het een moderne stadswoonwijk geworden.

Ruim 40 jaar COC in Alkmaar

04 april 2022

Met de invoering van de Algemene wet gelijke behandeling in 1993 en de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht in 2001, is de emancipatie van de lhbti+-gemeenschap steeds beter verankerd in onze wetgeving. Toch zijn er voor belangenverenigingen nog altijd belangrijke strijdpunten. Niet alleen op het gebied van de wetgeving, maar ook wat betreft het scheppen en behouden van een tolerante samenleving.