Blik op het Verleden | Het Archief blogt

Reizen in de negentiende eeuw: "Het leven aan boord is allerluist"

23 maart 2023

Reisverslagen zijn van alle tijden. In het Regionaal Archief Alkmaar berusten verschillende reisjournaals die dateren van de zeventiende tot in de twintigste eeuw. Met name in archieven van vooraanstaande families treffen we ze aan. Naast noodzakelijke verre reizen naar de Oost voor werk, maakten deze families ook reizen voor hun plezier en hadden er de middelen voor: langs de Rijn, door de Zwitserse bergen, langs Europese hoofdsteden of op rondreis door Nederland. Het laatste vaak in combinatie met logeerpartijen bij familie en vrienden.

De stadspoorten van Alkmaar

16 maart 2023

Toegang krijgen tot Alkmaar ging vroeger niet zo makkelijk. De stad had tot ver in de zestiende eeuw hoge muren en een brede gracht. De muren maakten op den duur plaats voor  wallen die de stad en haar inwoners beter beschermden. Om door al die barrières heen te komen zijn er in de afgelopen honderden jaren verschillende toegangen (stadspoorten of hekwerken) geweest. In Alkmaar waren er tot 1870 zeker dertien op verschillende plekken.

Het omstreden begin van de waterschapsverkiezingen

13 maart 2023

15 maart 2023 was het weer zo ver. Toen vonden de verkiezingen plaats van niet alleen een nieuw college van Provinciale Staten, maar ook een nieuw algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De wortels van die laatste verkiezingen reiken in de tijd terug naar het einde van de achttiende eeuw.