Blik op het Verleden | Het Archief blogt

Het gezonken fregat Huis te Warmelo

11 februari 2020

Zoektocht naar bemanningsleden gaat door

Het oorlogsschip Huis te Warmelo had tweehonderd man aan boord toen het in de nacht van 25 augustus 1715 in de Finse Golf voer. Door een harde noordoostelijke wind en regen was het zicht beperkt. Rond middernacht raakte het fregat een rif. Het vuurde drie kanonschoten af als noodsignaal, maar de overige oorlogsschepen uit de vloot waarin het schip voer, begrepen het alarm niet. De vijfendertig meter lange driemaster zonk. Zo’n honderddertig bemanningsleden kwamen om. Het grootste deel van de opvarenden kwam uit Noord-Holland. Bijna een derde was Alkmaarder.

Geschiedenis met een luchtje: de rioolwaterzuivering van Castricum

03 februari 2020

In de jaren dertig van de vorige eeuw namen in Castricum de klachten over stank en overlast door afvalwater snel toe. De royale verdrievoudiging van de bevolking tussen 1900 en 1938 naar bijna 7.000 inwoners speelde hierbij een grote rol. Het rioolwater uit de groeiende bebouwing werd geloosd in de polderslootjes rond het dorp. In 1938 had het bestuur van de Castricummerpolder genoeg van de ‘onreine stoffen en faecalien’ in het slootwater.

600 jaar Regulierslaan, van zandweg tot randweg

23 januari 2020

Wie nu over de N9 tussen de Kennemerstraatweg en de spoortunnel rijdt, kan zich bijna niet voorstellen dat hier vroeger een landelijk weggetje lag, waarlangs je van Alkmaar uit het klooster van de Regulieren kon bereiken. De naam van de zandweg was toen “De Lange Laan”. Later werd dit de Regulierslaan.