Transcripties

Om oude teksten toegankelijker te maken zijn er transcripties beschikbaar van verschillende archiefbronnen. Het grootste deel van de transcripties is gemaakt door een werkgroep van vrijwilligers, die onder begeleiding van het Regionaal Archief bronnen transcribeert. Daarnaast zijn sommige teksten vervaardigd door eigen medewerkers. Alle transcripties hebben een CC-BY-ND licentie.

Alle downloads zijn in pdf-formaat.

Alkmaars Beleg in 1573

Kort verhaal, Nanning van Foreest, 1573
Ooggetuige beleg, anoniem handschrift, 1575
Ooggetuige beleg, Pieter Jansz. Visser, gedrukt, 1739

Alkmaars Bitter en Zoet, Kornelis Schoon, 1673
Heldendicht Alckmaar-beleg, Pieter Jansz Schaghen, 1743

Resoluties vroedschap Alkmaar, 1571-1575
Brieven en andere stukken betreffende het beleg en de oorlog in het Noorderkwartier, stadsarchief Alkmaar, 1571-1578

Stadsrekening Alkmaar 1572-1573
Stadsrekening Alkmaar 1573-1574
Oorlogsrekening Alkmaar, 1573
Rekening fabriekmeesters Alkmaar, mei-juli 1573
Rekening fabriekmeesters Alkmaar, juli-december 1573

Stukken betreffende de oorlog in het Noorderkwartier, archief banne Graft-De Rijp, 1573-1593
Stukken betreffende de oorlog in het Noorderkwartier, archief van de de Niedorpen, 1570-1590

Reisbeschrijvingen

Reis naar Corsica door Nicolaas Cornelisz de Witte alias Schapecaes, 1639
Reis naar Engeland, Dirk van Egmond van de Nyenburg, 1724
Reis naar Afrika door Adriaan van der Mieden, 1779-1783

Kronieken

Kroniek van Wijnkoper (Alkmaar), 1412-1692 
Kroniek van Alkmaar tot 1760 door Bontius de Waal

Kroniek van godsdienstige en politieke twisten in Alkmaar, 1618-1621
Kroniekaantekeningen in een register van Alkmaarse regeringslijsten, 1429-1691
Kroniek van Alkmaar, Bataafs-Franse tijd, 1787-1797

Kroniek van Egmond, Antonius Hovaeus, 17de eeuw
Kroniek van Medemblik, Dirk Burger van Schoorl, 1728
N.B. Zie voor een hertaling van deze kroniek de website volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl
Kroniek van Schoorl, Dirk Burger van Schoorl 1711

Kroniek van Schoorl, Dirk Burger van Schoorl, 1763

Rechtspraak

Schepenrol Niedorp, 1566-1575
Schepenrol Niedorp, 1576-1595
Schepenrol Niedorp, 1595-1604
Schepenrol Niedorp, 1604-1612

Verhoren Raad van Beroerten Alkmaar, Beverwijk, Hoorn, en omstreken, 1566-1570
Vonnissen van het Alkmaarse schepengerecht, criminele zaken 1517-1557
Vonnissen van het Alkmaarse schepengerecht, criminele zaken 1665-1699
Vonnissen van het Alkmaarse schepengerecht, criminele zaken, 1699-1745
Register van Examens en informatiën van het Alkmaarse schepengerecht, met vonnissen, criminele zaken, 1703-1744
Vonnissen van het Alkmaarse schepengerecht, criminele zaken, 1746-1802
Vonnissen van het Alkmaarse schepengerecht, criminele zaken 1803-1810

Alkmaarse schepengerecht: examens en informatiën in criminele zaken, 1660-1674

Resoluties Alkmaarse vroedschap

Resoluties Alkmaarse vroedschap, 16 mei 1549 - 18 jan 1565
Resoluties Alkmaarse vroedschap, 12 februari 1565 - 10 juli 1582
Resoluties Alkmaarse vroedschap, 11 augustus 1582 - 30 december 1597
Resoluties Alkmaarse vroedschap, 26 januari 1598 - 28 juli 1608
Resoluties Alkmaarse vroedschap, 5 augustus 1608 - 12 maart 1619
Resoluties Alkmaarse vroedschap, 16 maart 1619 - 5 november 1629

Werken Drebbel

N.B. Transcripties vervaardigd door Francis Franck, erelid Tweede Drebbel Genootschap.

Inleiding: korte biografie Drebbel

Wonder-vondt van de eeuwige bewegingh (...), 1607
Een kort tractaet van de natuere der elementen (...), 1621
Quinta essentia (...), 1688

 

Grote of Sint-Laurenskerk Alkmaar

Legger van eigendommen, pachten en uitgaande renten van de Grote Kerk, circa 1450-1506. Archief parochie Alkmaar voor 1573, inv.nr. 1
Legger van eigendommen, pachten en uitgaande renten (...) van de Grote Kerk, 1527-1574. Archief parochie Alkmaar voor 1573, inv.nr. 2
Totstandkoming en verkoop altaarstuk Maarten van Heemskerck
Aantekeningen van Simon Eikelenberg, onder meer uit het verloren gegane oudste rekeningboek van de Grote Kerk. Collectie aanwinsten, inv.nr. 16


Manuscripten Simon Eikelenberg (1663-1738) van autobiografische aard en over de geschiedenis van Alkmaar en over de schilderkunst, schildergereedschappen, het bereiden van verf, lak en vernis

Autobiografische aantekeningen. Collectie Aanwinsten, inv.nr. 557

Aantekeningen (eerste deel) betreffende schilderkunst, met werkboekje toegeschreven aan Jan Dirksz. Zoutman (1617/1618-1697). Collectie Aanwinsten, inv.nr. 390 
Aantekeningen (tweede deel) betreffende schilderkunst. Collectie Aanwinsten, inv.nr. 391 
Aantekeningen (derde deel) betreffende schilderkunst. Collectie Aanwinsten, inv.nr. 392
Aantekeningen (vierde en vijfde deel) betreffende schilderkunst. Collectie aanwinsten, inv.nrs. 393 en 394
Aantekeningen betreffende plannen voor de oprichting van een schilderkunst-collegie. Collectie aanwinsten, inv.nr. 396

Aantekeningen over de geschiedenis van Alkmaar, deel J. Collectie aanwinsten, inv.nr. 13
Aantekeningen over de geschiedenis van Alkmaar, deel K. Collectie aanwinsten, inv.nr. 14
Aantekeningen over de geschiedenis van Alkmaar, deel L. Collectie aanwinsten, inv.nr. 15
Aantekeningen over de geschiedenis van Alkmaar, deel P. Getranscribeerd zijn Eikelenbergs notities uit het verloren gegane oudste rekeningboek van de Grote Kerk, uit de aantekeningen van Adriaan van Westphalen over kloosters, gestichten en provenhuizen in Alkmaar en uit de biografische aantekeningen van Gillis Schagen. Collectie aanwinsten, inv.nr. 16    

Aantekeningen over de geschiedenis van Alkmaar, afgeschreven door Jan Cróll (gebaseerd op de aantekeningen van Eikelenberg), deel A, Collectie Aanwinsten, inv.nr. 18


Overige

Memorieboek Maria van Nesse, 1623-1646 (meer informatie en hulpbestanden memorieboek)

Manuscript over kerken, kloosters en geestelijke instellingen in Alkmaar, door pastoor Willem Daniël Kleeff, ca. 1750
De levensbijzonderheden van Weynandt Josephus Rochel, anonieme auteur, 1763
Autobiografische schetsen van Simon Blom (ca. 1723-1809), predikant te Schoorl
Straatnamenboek van Alkmaar door Pieter Roose, ca. 1800

Stadsrekeningen Alkmaar, bijlagen, 1516
Stadsrekeningen Alkmaar, bijlagen, 1517
Stadsrekeningen Alkmaar, bijlagen, 1518-1554
Stadsrekening Alkmaar, fragment, 1540-1541

Brieven van en aan Wollebrand Geleijnsz de Jonghe, 1623, 1634-1648
Brieven aan Jan (Johan) van Foreest, 1603-1647

Cartularium van aan het Geestmerambacht verleende privileges, 1386-1599. Archief Geestmerambacht, inv.nr. 16
Register van akten betreffende de inpoldering, het bestuur, de keur en zo meer, 1457-1552 (circa 1550), Archief Polder Burghorn inv.nr. 18

Keurboek van de schout en schepen van Schagen 1639-1688, Archief gemeente Schagen, inv.nr. 15
Veldnamen van Schagen. Gedeeltelijke transcriptie van inv.nrs. 5836 tot en met 5867 uit het Oud-recht van Schagen (schepenrollen).

test