Inloggen

Sluiten

Genealogisch onderzoek

Hoe begin ik met mijn onderzoek?

Kijk eerst op de website van het Centraal Bureau voor Genealogie of er al iets bekend is over de familienaam waar u onderzoek naar doet. Het genealogisch repertorium is een van de bronnen die u via de website kunt raadplegen. Het geeft aan of er iets op papier gepubliceerd is over de familie waar u naar op zoek bent. De in het repertorium genoemde boeken of artikelen kunt u raadplegen via de bibliotheek of eventueel bij het Regionaal Archief. Het Archief bezit een grote verzameling genealogieën.
Een groot aantal websites op het internet bieden stamboomgegevens. Handzame overzichten worden geboden door websites als Genealogieonline, Stamboomzoeker, StamboomNederland en de website van de NGV. Ook op de site van WieWasWie zijn stamboomgegevens te vinden.   
Ga er niet zonder meer van uit dat de gevonden gegevens kloppen.

Combineer vervolgens de gepubliceerde gegevens gegevens met de informatie uit archiefstukken die in uw familie aanwezig zijn, zoals uittreksels uit geboorteakten, trouwboekjes, bidprentjen, enz. Verzamel zoveel mogelijk gegevens over uw voorouders, liefst uit de periode voor de Tweede Wereldoorlog, zodat u goed kunt aansluiten op de bronnen die bij het Regionaal Archief en andere archiefdiensten aanwezig zijn.

Het Regionaal Archief verzorgt workshops en cursussen genealogie, die u wegwijs maken bij het genealogisch onderzoek. Bovendien wordt er iedere maand door de afdeling Hollands Noorderkwartier van de Nederlandse Genealogische Vereniging een genealogisch spreekuur gehouden in de studiezaal van het Regionaal Archief. .
U kunt ook zelfstandig een cursus volgen: op onze website is online een cursusboek genealogie (pdf) te vinden, met bijbehorende voorbeelden (pdf).

De belangrijkste genealogische bronnen

De belangrijkste genealogische bronnen bij het Regionaal Archief zijn de registers van de burgerlijke stand, het bevolkingsregister en de doop-, trouw- en begraafboeken. Overigens bevatten ook veel andere archieven persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld de archieven van notarissen en de oud-rechterlijke archieven. Op onze website is een overzicht genealogische bronnen te vinden welke er per plaats aanwezig zijn.
Voor uw onderzoek zult u altijd meerdere archiefdiensten moeten bezoeken. U begint uw onderzoek bij de lokale archiefdienst, zoals het Regionaal Archief Alkmaar en de naburige soortgelijke archiefdiensten zoasl het Westfries Archief, het Waterlands Archief en het Gemeentearchief Zaanstad. Aanvullende archiefbronnen zijn aanwezig bij de provinciale regionaal-historische centra, zoals het Noord-Hollands Archief. Landelijk is er tenslotte het Nationaal Archief, waar specifieke archieven en collecties eveneens veel persoonsgegevens bevatten. De 3 soorten archiefdiensten (lokaal, provinciaal en nationaal) vullen elkaar aan.

Digitale en niet-digitale bronnen

Een deel van de meest geraadpleegde genealogische bronnen is online te raadplegen via de websites van het Regionaal Archief en andere archiefdiensten. Op de website van het Regionaal Archief kunt u online zoeken in registers burgerlijke stand, bevolkingsregisters en - nu nog beperkt - ook in notariële en oud-rechterlijke archieven.
Toch zult u bijna altijd ook onderzoek moeten doen in niet gedigitaliseerde archieven en collecties. Dat doet u op de studiezaal van de archiefdienst.
Kijk voor de digitale bronnen niet alleen op de website van uw lokale archiefdienst, maar ook op die van het regionaal-historisch centrum (in Noord-Holland het Noord-Hollands Archief) en op die van het Nationaal Archief.
Landelijk is er de site WieWasWie (de opvolger van GenLias). Via deze site ontsluiten de Nederlandse archiefdiensten gezamenlijk genealogische bronnen.
Internationaal zijn er veel genealogische bronnen - ook veel Nederlandse - te vinden op de Amerikaanse site Familysearch, het handigst te raadplegen via de Nederlandse website Zoekakten.

Het Regionaal Archief heeft een lijst van nuttige websites aangelegd, waar u verwezen wordt naar zinvolle informatie op genealogisch en historisch terrrein. 

Gidsen bij het genealogisch onderzoek

Specifieke informatie over bronnen die voor genealogen interessant zijn is te vinden in onderzoeksgidsen en zoekwijzers, zie bijvoorbeeld:

Genealogische computerprogramma’s

Uw verzamelde gegevens kunt u bewaren en ordenen met behulp van computerprogramma’s. U hebt de keuze tussen programma’s die u thuis op uw computer hebt staan, of programma’s die draaien op een website, ‘in the cloud’ zoals dat heet. Beide methoden hebben hun voor- en nadelen. Een programma op de computer thuis betekent dat u niet altijd bij uw bestanden kunt komen. Een programma op internet gebruiken betekent meestal dat u minder zeggenschap over uw gegevens hebt, maar maakt het anderzijds mogelijk om overal uw gegevens te kunnen bekijken en eventueel aanvullen. U kunt vaak ook met meerdere mensen aan hetzelfde bestand werken.

Goede programma’s om thuis mee te werken zijn Aldfaer en Gens Data Pro; wilt u online werken dan zijn programma’s als My Heritage en StamboomNederland te overwegen. Ook aan de nieuwe genealogische website WieWasWie is een programma gekoppeld om online stamboomgegevens op te kunnen slaan.

Adressen

Adressen en websites van archiefdiensten vindt u op websites als Archiefwiki,  Onsdna, Archiefnet en Archieven.nl.