Inloggen

Sluiten

Heiloo

Gemeentekaart Heiloo. Kuyper 1865De gemeente Heiloo heeft anno 2012 ongeveer 23.000 inwoners en bestaat uit een aantal buurtschappen waaronder Kerkebuurt (rond de Witte Kerk), Overigelaan (Stationsweg/Past. van Muijenweg), Zevenhuizen, Bollendorp (Vennewatersweg) en Oosterzij.

Geschiedenis

De naam Heiloo is afgeleid van Heilig loo dat heilige (beboste) hoogte betekent. Die hoogte vindt men ter hoogte van de Witte kerk die niet op een kunstmatige terp ligt, maar op een duintje.
Het voormalige kweldergebied ten westen van de strandwal Limmen-Heiloo-Alkmaar wordt al vanaf de jaartelling bewoond. Verder zijn er vondsten uit de Romeinse IJzertijd gedaan ter hoogte van de Vennewatersweg, de Zeeweg, in het Maalwater en verderop richting Alkmaar.
Een belangrijk deel van de geschiedenis van Heiloo wordt gevormd door religieuze overlevering rondom het mirakel bij Runxputte en de ter ere daarvan gebouwde kapel.
Meer over de bestuurlijke geschiedenis van Heiloo als heerlijkheid en gemeente vindt u onder de link (pdf).

Archieven

In het Regionaal Archief te Alkmaar is veel materiaal aanwezig over de gemeente Heiloo. Het Regionaal Archief is de officiële archiefbewaarplaats van deze gemeente. Dat wil zeggen dat alle archieven van het gemeentebestuur en de daarmee verbonden organen, commissies en dergelijke op den duur komen te berusten in het Regionaal Archief. Naast gemeentelijke archieven bewaart het Regionaal Archief Alkmaar onder andere ook rechterlijke- en notariële, kerkelijke- en verenigingsarchieven. Het archievenoverzicht geeft aan welke archieven van Heiloo bij het Regionaal Archief worden bewaard.

Genealogie

Bij het Regionaal Archief worden de bronnen voor genealogisch onderzoek in het gebied van Heiloo bewaard. Een aantal bronnen is rechtstreeks toegankelijk en op naam doorzoekbaar op onze website. Welke bronnen digitaal doorzoekbaar zijn en welke in kopievorm in de studiezaal staan opgesteld, ziet u in het overzicht (pdf).

Bibliotheek

Behalve archieven, bewaart het Regionaal Archief een uitgebreide verzameling boeken, kranten en tijdschriften met daarin veel materiaal over Heiloo. Via onze bibliotheekcatalogus kunt u zien welke publicaties aanwezig zijn. De adresboeken van Heiloo (1954, 1963, 1967, 1974, 1986, 1989) zijn op onze website te doorzoeken.
Het tijdschrift Heylooer Cronyck van de Historische Vereniging Oud Heiloo zijn op onze website digitaal raadpleegbaar. Jongere jaargangen kunt u in de studiezaal van het archief inzien.

Historische vereniging

Historische Vereniging Oud Heiloo is opgericht op 9 oktober 1974. Het stelt zich ten doel de belangstelling voor en de studie van de geschiedenis van Heiloo te ontwikkelen en te stimuleren. Ook wil het historische gegevens bundelen en in stand houden en is het actief in het beschermen en in standhouden van monumenten binnen de gemeente.
2 x per jaar verschijnt de periodiek Heylooer Cronyck. Verder tracht de Vereniging haar doelen onder andere te bereiken met het organiseren van tentoonstellingen, lezingen en excursies.

Heiloo in oude films

Heiloo in beeld