Aanwinsten bibliotheek maart-april 2017

Alkmaar

Doelenstraat 3 en 5 Alkmaar, voormalig Stedelijk Museum in de Nieuwe Doelen en Provenhuis Cornelis van Eyck : bouwhistorische verkenning / Steven Kalverdijk. - Heiloo : Anthémion Bureau Bouwhistorie, 2015. - 54 pagina's 

Omslag van: Vogels van de Bergerhof / Josephine Ariaansz.A high tide in the history of the Jewish community of Alkmaar : the visit of Queen Wilhelmina and Prince Hendrik tot the Synagogue in the Hofstraat on 8 october 1923 / Dov Bing. - Hamilton, New Zealand : University of Waikato, 2016. - 12 pagina's

"Hoe verlang ik toch om U te om helzen" : brieven uit de Eerste Wereldoorlog / Harry de Raad. - Torhout : Geschied- en Heemkundige Kring Houtland Torhout, 2016. - 27 pagina's. - Overdruk van: Jaarboek Houtland, 2016, pagina 114-140. - Betreft brieven van de Belgische soldaat Jean Lafosse die in 1918 in Alkmaar verbleef; de brieven worden bewaard in het Regionaal Archief Alkmaar.

Langestraat 52 Alkmaar, voormalige juwelierswinkel : bouwhistorische documentatie / Steven Kalverdijk. - Heiloo : Anthémion Bureau Bouwhistorie, 2016. - 34 pagina's

Vogels van de Bergerhof Alkmaar / door Josephine Ariaansz ; met foto's van Jan Gerhardus ; eindredactie Karel Beentjes. - Alkmaar : Wijkvereniging Bergerhof, [2016]. - 32 pagina's. - Titel op de omslag: Tuinvogels Bergerhof Alkmaar. - Bundeling van artikelen, in 2010-2011 versche-nen in De Hovenier, wijkblad voor de Bergerhof. - Uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Bergerhof.

Bergen

Omslag van: De graficus en de dichter / Grafiekgroep Bergen, voorheen DrukkerstroostDe graficus en de dichter : een historische ontmoeting 1976-2016 : Grafiekgroep Bergen (voorheen Drukkerstroost) bestaat 40 jaar en herdenkt Adriaan Roland Holst. - Bergen : Grafiekgroep Bergen, 2016. - 88 pa¬gina's. - ISBN 978-90-9029865-8

Jubileum-nummer "De Duinstreek" : ter gelegenheid van het vijf en twintig-jarig bestaan van Drukkerij-Boekhandel C. Oldenburg te Schoorl, 1924-1949 / met bijdragen van P.J. de Haan Jzn. ... [en anderen] ; illustraties van Jan Lutz. - Schoorl : Oldenburg, 1949. - 4 pagina's

Den Helder

Een eeuw Moed, Volharding en Zelfopoffering, vereniging van oud-redders / door Jaap van den Berg. - Den Helder : Vereni¬ging Moed, Volharding en Zelfopoffering, 2008. - 176 pagina's. - ISBN 978-90-813235-1-2

Eugenie, of Het voorregt eener goede opvoeding / naar het Fransch van mlle. Ulliac de Fremadeure [=Tremadeure]. - Amsterdam : J.D. Sijbrandi, [circa 1844]. - 210 pagina's. - Vertaling van: Eugénie, ou Le monde en miniature. - 1843. - Prijsboek, aantekening voorin: Deze eereprys wordt toegewezen aan Cornelia Rippens (...) door de Kommissie van Plaatselijk Schooltoevoorzigt in de gemeente Helder (...) juny 1846.

Heerhugowaard

Familieschool 75 jaar : feestgids 1923-1998. - Heerhugowaard : Tim & Nico Productions, 1998. - 24 pagina’s

Gymnastiekvereniging Heerhugowaard 75 jaar : jubileumboek 1921-1996. - Heerhugowaard : T.O.G., 1996. - 32 pagina’s

Instructien voor de poldermeesteren en de molenaars, van den polder de Heer-hugo-waard - Alkmaar : Hermanus Coster, 1840. - 12 pagina’s

School van het Goddelijk Kind, Pater Jan Smitschool, 1912-1987 / samenstellers D. van der Pol … [en anderen]. - Heerhugowaard : Pater Jan Smitschool, 1987. - 66 pagina’s

Structuurplan De Draai Heerhugowaard / Karres en Brands Landschapsarchitecten. - Heerhugo¬waard : Gemeente Heerhugowaard, 2002. - 110 pagina’s

Omslag van: De hutkoffer en gevelmakelaars in Heiloo / Dick SlagterHeiloo

GP 100 jaar / hoofdredactie Jessica Groentjes ; teksten Marleen Kamminga, Jos Leijen, Joke Schaapman, Jessica Groentjes. - Heiloo : GP Groot, 2017. - 150 pagina's

De Hutkoffer en gevelmakelaars in Heiloo / Dick Slagter. - Heiloo : Dick Slagter, 2015. - 63 pagina's. - ISBN 978-90-9029051-5

Stolpersteine in Heiloo : van mens met ster tot herdenken in een Stolperstein / Comité Stolpersteine Project Heiloo. - Heiloo : Historische Vereniging Oud Heiloo, 2017. - 8 pagina's

Langedijk

Oosterstraat 55 [Noord-Scharwoude] : een verhaal met plaatjes over een huis en zijn bewoners / Dick Barten. - Noord-Scharwoude : Dick Barten, 2016. - 45 pagina's

Schagen

Overzicht en nabeschouwing bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het tegenwoordige kerkgebouw van de Parochie van de H. Ursula en Gezellinnen te Warmenhuizen. - Warmen-huizen : Parochiekerk, 1973. - 15 pagina's

Noord-Holland

Lenghaus is the name / Anca Veenendaal-Hendriks. - Soest : A. Veenendaal-Hendriks, [2016]. - 94 pa¬gina's. - Ondertitel op de omslag: Tailor-made...! - Betreft de familie Lenghaus die in de negentiende eeuw vanuit Duitsland naar Noord-Holland kwam. - Kleermakerij Lenghaus had vestigingen in onder andere Winkel, Den Helder en Oosterend (Texel).

Van Haarlem tot Hoorn / Henk Spruijt. - Arnhem : Henk Spruijt, 2016. - 97 pagina's. - Henk Spruijt was kapelaan van de parochie Oudorp en de gemeenten Koedijk, Sint Pancras, Heerhugowaard en Schermer in de jaren 1959-1961.

Geschiedenis

De Franken in België en Nederland : heersers in de vroege Middeleeuwen / Luit van der Tuuk. - Utrecht : Omniboek, 2016. - 303 pagina's. - ISBN 978-94-019-0912-9

Omslag van: Goede Hoop : 400 jaar Nederland en Zuid-Afrika / Bas KromhoutGoede Hoop : 400 jaar Nederland en Zuid-Afrika / Bas Kromhout. - Zutphen : Walburg Pers, 2017. - 159 pagina's. - Uitgegeven bij de tv-serie Goede Hoop van de NTR. - ISBN 978-94-62491-809

Goede Hoop : Zuid-Afrika en Nederland vanaf 1600 / onder redactie van Martine Gosselink, Maria Holtrop, Robert Ross ; auteurs Geoffrey Badenhorst, Duncan Bull, Adriaan van Dis ... [en anderen]. - Amsterdam : Rijksmuseum, 2017. - 376 pagina's. - Uitgegeven bij de tentoonstelling in het Rijks¬museum, 17 februari - 21 mei 2017. - ISBN 978-94-6004-312-3. - (Landenreeks van het Rijksmuseum)

Het grote VOC boek / redactie Ron Guleij en Gerrit Knaap ; gastauteurs Ramsey Nasr en Nelleke Noordervliet ; samenstelling en tekst Paul Brood, Thomas Dresscher, Ron Guleij, Gerrit Knaap, Arjon Poelwijk. - Zwolle : WBooks, 2017. - 205 pagina's. - Uitgegeven in samenwerking met het Nationaal Archief naar aanleiding van de voltooiing van de digitalisering van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. - ISBN 978-94-625-8177-7

Luther : een biografie / Lyndal Roper ; vertaald uit het Engels door Rob Hartmans en Jan Dirk Snel. - Amsterdam : Ambo/Anthos, 2017. - 556 pagina's. - Vertaling van: Luther : renegade and prophet. - London : The Bodley Head, 2016. - ISBN 978-90-263-2131-3

De Nederlandse paus Adrianus van Utrecht, 1459-1523 / Twan Geurts. - Amsterdam : Balans, 2017. - 320 pagina's. - ISBN ISBN 978-94-6003-121-2

Onze vroegste voorouders : de geschiedenis van Nederland in de steentijd, van het begin tot 3000 vC / Leendert Louwe Kooijmans. - Amsterdam : Bert Bakker, 2017. - 607 pagina's. - ISBN 978-90-351-2773-9. - (De geschiedenis van Nederland ; 1)

Scheepvaarttermen / door J. Bes. - Amsterdam : V.H. C. de Boer Jr., 1949. - XVI, 197 pagina's

Wat Friese munters sloegen : een korte geschiedenis van het Friese muntwezen / S.J. van der Molen. - Leeuwarden : Friesland Bank, 1974. - 104 pagina's

Kunst en cultuur

Kampliederen / Nederlandse Christen-Studenten Vereniging. - [Zeist] : Jeugdwerk der N.C.S.V.; [Haarlem] : De Toorts, [circa 1950]. - 80 pagina's

Fragment van rijmprent: Een nieuwe lente op Hollands erfEen nieuwe lente op Hollands erf : aan prinses Juliana der Nederlanden bij haar huwelijk met prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld / gedicht van P.C. Boutens ; hout¬snede van A. van der Vossen. - ['s-Gravenhage] : Algemeene Lands¬drukkerij, 1937. - 1 blad. - Rijmprent, op 7 januari 1937 door de regering uitgereikt aan de Nederlandse jeugd.

Omslag van: Verborgen paradijzen : het leven en de werken van Maria Sibylla MerianOngeziene blikken : nabeschouwing bij "De geschiedenis van de Nederlandse literatuur" / Arie Jan Gelderblom en Anne Marie Musschoot. - Amsterdam : Bert Bakker, 2017. - 94 pagina’s. - (Geschiedenis van de Nederlandse literatuur ; 10)

Steeds blijf ik u beminnen : liefdesoproepen uit vervlogen tijden / Mark Traa. - Amsterdam : Meulenhoff, 2017. - 120 pagina's. - Contactadvertenties uit Nederlandse kranten uit de periode 1853-1937. - ISBN 978-90-290-9183-1

Verborgen paradijzen : het leven en de werken van Maria Sibylla Merian, 1647-1717 / door J. Stuldreher-Nienhuis. - Arnhem : Van Loghum Slaterus, 1944. - 182 pagina's

De wapperende vlag / door A.C.C. de Vletter ; geïllustreerd door Frans van Noorden ; [omslag van Pol Dom]. - Alkmaar : Kluitman, [1928]. - 191 pagina's. - Bevat tevens het verhaal "De nieuwe wachter".

Tweede Wereldoorlog

Omslag van: Verdreven voor de Atlantikwall / Geert-Jan Mellink, Peter Saal, Steven van SchuppenAls slachtoffers daders worden : de zaak van de Joodse verraadster Ans van Dijk / Koos Groen. - Baarn : Ambo, 1994. - 292 pagina's. - ISBN 90-263-1328-4

Nederland - Canada / Norman Phillips, J. Nikerk. - Amsterdam ; Antwerpen : Contact, [1946]. - 31 pagina's, 72 pagina's foto's. - Vertaling van "Holland and the Canadians", in 1946 door het Comité Canada-Nederland uit dankbaarheid aangeboden aan het Canadese leger.

Verdreven voor de Atlantikwall : ontruiming en afbraak van de Nederlandse kuststreek, 1942-1945 / Geert-Jan Mellink, Peter Saal, Steven van Schuppen. - Zwolle : WBooks, 2017. - 192 pagina's. - ISBN 978-94-6258-170-8

Wij waren getuigen : dertig tekeningen van Piet Klaasse / inleiding Jan H. de Groot en Ed. Hoornik ; gedichten van Theun de Vries. - Amsterdam : Uitgeverij Vrij Nederland, 1946. - 72 pagina's. - Tekeningen en gedichten over de Tweede Wereldoorlog en de bezetting.

test