Portretten op perkament overhandigd aan Archief

PERSBERICHT 19-7-18

Stichting ‘Provenhuis Paling en Van Foreest’ verwerft zeventiende-eeuwse portretten

Het Regionaal Archief Alkmaar ontvangt regelmatig aanvullingen op de archieven en collecties. Soms betreft het hele bijzondere stukken, zoals onlangs het geval was. Het College van Regenten van de stichting ‘Provenhuis Paling en Van Foreest’ droeg een perkamenten blad over aan het Regionaal Archief, met daarop de portretten en familiewapens van het zestiende-eeuwse Alkmaarse echtpaar Pieter Claesz Paling en Josina van Foreest.

Ansichtkaart van de portretten op perkamentHet afgebeelde echtpaar behoorde rond 1500 tot de rijkste Alkmaarders. In de Grote Kerk is nog hun fraaie grafzerk te bewonderen, met een afbeelding van het echtpaar, gesneden in koper.

Het bij de Bergerbrug gelegen provenhuis van Paling en Van Foreest is het oudste hofje van Alkmaar dat nog steeds als zodanig functioneert. Het College van Regenten bracht het perkamenten blad met de portretten mee tijdens een bezoek aan het Regionaal Archief om te praten over de toestand van hun archieven, die sinds 1923 in depots van het Regionaal Archief worden bewaard.

Het blad werd aangeboden op een Franse veiling, met een foutieve datering. Het zou gaan om een negentiende-eeuwse tekening. Dat is onjuist, omdat er zeventiende-eeuwse tekst op het blad is geschreven. Dankzij goede contacten tussen Christi Klinkert, de conservator van het Stedelijk Museum Alkmaar, en haar Franse collega’s werd het in Alkmaar bekend dat het blad ingebracht was op de veiling.

In overleg met het Stedelijk Museum Alkmaar en Provenhuis Paling en Van Foreest is besloten dat laatstgenoemde zou proberen het blad te verwerven. Inmiddels is het blad in bewaring gegeven aan het Regionaal Archief Alkmaar, ter opneming in het archief van het provenhuis. Over enkele weken is het voor iedereen te raadplegen in de studiezaal van het Regionaal Archief.

De vroeg zeventiende-eeuwse tekst boven de afbeeldingen vermeldt dat het de portretten zijn van ‘mijn over grote vader’ en ‘over grote moeder’. Wie was de auteur van deze tekst? Pieter en Josina hadden één dochter, die trouwde met Andries Willemsz van Outshoorn van Sonnevelt. Een van de kleinkinderen van dit echtpaar moet ergens rond 1600 de tekst hebben geschreven. Waar en waarom dat is gedaan, is niet duidelijk. Mogelijk is het een bladzijde van een stamboom.

De portretten zijn kopieën van schilderijen van het echtpaar die zich bevinden in het Alkmaarse Stedelijk Museum. Er is nog veel ruimte over op het blad. Mogelijk was het de bedoeling om daar korte teksten te plaatsen over de afgebeelde personen. Dat is nooit gebeurd, het blad is verder leeg gebleven. Het is niet bekend of er meer soortgelijke bladen bestaan, misschien wel voorzien van tekst.

Het Regionaal Archief heeft een ansichtkaart van het blad laten maken, die te verkrijgen is op de studiezaal.

Schenking van de portretten aan het Archief

test